Vi förbrukar mer och mer av naturens begränsade resurser varje dag. Utöver detta förstör vi miljön på alla olika möjliga sätt. Om vi fortsätter leva som vi gör idag kommer jordens befolkningar inte överleva i många hundra år till. Tänk dig att du genom din extrema livsstil förstör möjligheterna till ett bra liv för dina barnbarns barn. Hur känns det? Nu ska vi inte skuldbelägga för mycket men en ändring måste komma till stånd snart!

Skippa syntetiska/miljöfarliga material så mycket det går!

granit marksten i en trappa

Ett enkelt sätt att hjälpa miljön på traven är att minska användandet av ”dåliga” material. Till exempel när man bygger ett nytt hus så är det väldigt vanligt med mycket plastdetaljer. Och plast är inget bra material ur miljösynpunkt. Det vi då istället förespråkar är att i högsta möjliga mån använda sig av rena naturmaterial. Detta kan vara till exempel sten och trä. Till exempel kan vi personligen rekommendera granit marksten för uteplatser och dylikt. Men det kan även vara en god ide att använda granit inomhus.

Just granit marksten är som sagt något flera av oss på skydda miljön har personliga erfarenheter av. Några av fördelarna med granit är att det är mycket väderbeständigt och det enda underhåll man kan behöva göra är att eventuellt tvätta/spola av graniten nån gång var 10:e år. Visst, att använda granit är att ta en naturresurs i anspråk. Men när det kommer till rena bergarter som till exempel granit, så finns de i sådana överflödiga mängder att man behöver inte oroa sig det minsta. Men däremot att öppna stora miljöfarliga gruvor för att få fram lite speciella mineraler som används till superavancerad teknik, det gillar vi inte!